OFERTA PRACY


Firma UNIFARM POLSKA Sp. J. oraz SKK FARM-VET Sp. z o.o Sp. Kom poszukuje: lekarzy weterynarii, zootechników lub osób z wyższym wykształceniem rolniczym do pracy na stanowiskach:
Praca oferowana jest na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kierowanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: skkfarmvet@skkfarmvet.com.pl
+48 77 400 38 32
Nasza Spółka oferuje kompleksową obsługę weterynaryjną i zootechniczną stada podstawowego wielkotowarowych ferm trzody chlewnej oraz stada/stad produkcyjnych (warchlaki, tuczniki) stanowiących inwentarz fermy.

O klientach i współpracy z nimiZ naszymi klientami łączą nas długoterminowe umowy współpracy. Duża grupa klientów jest obsługiwana przez nas stale od kilkunastu lat.

Grono obsługiwanych przez nas ferm oraz wielkość ich produkcji systematycznie powiększa się. O ile kilka lat temu obsługiwaliśmy klientów o łącznej rocznej produkcji nieprzekraczającej 100 000 szt. to w chwili obecnej nasi klienci produkują 2 razy więcej świń.
Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych (PKD 75.00) w zakresie opieki nad średnio i wielko towarowymi stadami trzody chlewnej. Nasza praca oprócz praktyki leczniczej polega na kompleksowym doradztwie w zakresie prewencji, profilaktyki i zwalczania chorób trzody chlewnej. Do zagadnienia zdrowotności stada podchodzimy w sposób holistyczny (całościowy).
Podstawowym celem jest zapewnienie wysokiej rentowności obsługiwanych przez nas gospodarstw przy zachowaniu wszelkich europejskich i światowych standardów jakości zdrowotnej produkowanych zwierząt oraz humanitarnych zasad well fair. Hołdujemy zasadzie iż tylko szczęśliwe zwierzę może produkować wydajnie.

Każda wizyta jest opatrzona w pisemny raport (forma elektroniczna lub drukowana) zawierający ocenę stanu obecnego oraz zalecenia. Ponadto przeprowadzamy szkolenia pracowników obsługi na stanowisku pracy. Ponieważ działamy zespołowo można liczyć na łatwy kontakt z nami a co za tym idzie błyskawiczną reakcję.

W pracy codziennej wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy na polskich i zagranicznych obiektach oraz współpracy z najlepszymi specjalistami z dziedzin związanych z naszą branżą uznanych w kraju i za granicą, m.in. z Danii i Niemiec. Swoją wiedzę ciągle doskonalimy uczestnicząc w międzynarodowych konferencjach, kursach i szkoleniach organizowanych na terenie całego świata. Głównym zadaniem, jakie stawiamy sobie jest maksymalizacja efektów produkcyjnych poprzez optymalne wykorzystanie potencjału zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Bardzo często obserwuje się na polskim rynku, że możliwości produkcyjne świń są niewłaściwie wykorzystywane. Podczas gdy nasi hodowcy osiągają bez większego trudu powyżej 11,0 prosiąt odsadzanych średnio na miot dla wielu innych jest to wciąż nie osiągalny wynik.
Innym parametrem jest ilość tuczników sprzedanych od maciory w roku , która w naszych założeniach nie powinna być niższa niż 22 szt. a w praktyce często przekracza 25 a czasami nawet 30 (średnia krajowa natomiast to 14-16 szt) Rozstrzygającym o ekonomice fermy parametrem jest zużycie paszy na 1 kg przyrostu (70% kosztów!!!), które w naszych założeniach razem ze stadem podstawowym powinno być mniejsze niż 2,9 kg na 1 kg wyprodukowanego żywca.

Zawód, który wykonujemy jest traktowany jako zwód społecznego zaufania. Opinia na jaką zapracowaliśmy przez wiele lat rzetelnej pracy procentuje obecnie w postaci coraz nowszych propozycji współpracy ze strony zainteresowanych hodowców jak i firm (np. produkujących paszę ) wymagających często w swojej współpracy z hodowcami wsparcia w postaci dobrego serwisu weterynaryjnego.

Jesteśmy specjalistyczną praktyką weterynaryjną, z olbrzymim doświadczeniem (łącznie ponad 60 lat) mimo wciąż młodego wieku. Naszym największym atutem jest nasza wiedza. Kapitałem jaki wnieśliśmy w firmę jest rynek budowany od kilkudziesięciu lat na umiejętnościach i zaufaniu.

Branża usług weterynaryjnych przeszła w ostatnich 20 latach metamorfozę. Małe praktyki niespecjalizujące się w żadnej dziedzinie zaczęły ustępować początkowo miejsca samodzielnie działającym specjalistom a następnie wyspecjalizowanym zakładom opieki zdrowotnej dla zwierząt jaki w chwili obecnej tworzymy również my. Podobnie jak nasi klienci, którzy z małych nie wyspecjalizowanych gospodarstw zamienili się w specjalistyczne fermy, często o charakterze przemysłowym. Zapotrzebowanie na tanią żywność wciąż rośnie a obniżanie kosztów produkcji trzody chlewnej, która w tej szerokości geograficznej jest i będzie podstawą diety jest naszą misją.

Jak wspomniano na wstępie S.K.K. Farm-Vet działa od 2007r. W tym czasie udało nam się utrwalić odpowiednie miejsce w naszej branży.

Zarząd

PIOTR KRASOWSKI
WSPÓLNIK

W 1995 r. ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu.

Od 1995 roku pracuje w ramach własnej praktyki weterynaryjnej: w latach 1996-1998 jako lekarz weterynarii i kierownik produkcji w Pek, następnie w Pol Central Soya w Bieganowie (2500 loch), w 1998 r. Farmutil Śmiłowo (8000 loch), w 1999 r. PTTCH Czaplinek (3000 loch).

Specjalizacja: w zakresie chorób trzody chlewnej ukończona w Puławach w roku 2000.


TOMASZ KULA
WSPÓLNIK

W 1999 ukończył wydział zootechniki na AR w Lublinie.

W 2000 ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej na AR w Lublinie. W latach od 2000 do 2008 roku pracował dla duńskiej spółki D.F.C w Rzeczycach Śląskich(2500 loch).

Od 2000 r. prywatna praktyka weterynaryjna.

Specjalizacja: w zakresie chorób trzody chlewnej ukończona w Puławach w roku 2003.

Oferta

W ramach naszych usług gwarantujemy profesjonalne monitorowanie stada w formie wizyt wysoko wykwalifikowanych fachowców - lekarzy weterynarii specjalistów chorób trzody chlewnej. Harmonogram wizyt ustalany jest z wyprzedzeniem i uzależniony jest od stanu zdrowotnego na fermie i bieżących potrzeb.
Oferujemy konsultacje telefoniczne i/lub dodatkowe nieodpłatne wizyty w sytuacjach awaryjnych. W ramach planowanych wizyt przeprowadzane są oględziny całego stada wraz z wywiadem przeprowadzanym przy udziale kierownictwa i personelu każdorazowo zakończone pisemnym raportem zawierającym zalecenia bieżące oraz/lub planem dalszego działania zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi wspólnie z kierownictwem i/lub właścicielami.
Ponadto oprócz doradztwa weterynaryjnego, zootechnicznego, żywieniowego i ekonomicznego zapewniamy w ramach naszych usług przeszkolenie personelu obsługującego fermę (fermy), a także przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń indywidualnych i grupowych przy udziale krajowych i zagranicznych specjalistów z różnych zakresów dotyczących produkcji trzody chlewnej.
Prowadzimy wszelką niezbędną dokumentację weterynaryjną związaną ze świadczonymi usługami i wynikającym z tego tytułu zużyciem leków z zastrzeżeniem, że leki będą zakupywane zgodnie z naszymi zaleceniami oraz pod naszą kontrolą. W związku z tym zapewniamy zaopatrzenie w weterynaryjne produkty lecznicze, które w odpowiednich ilościach dostarczane są bezpośrednio na fermę na warunkach preferencyjnych.
Przeprowadzamy również monitoringowe badania laboratoryjne. Koszt badań wg preferencyjnych stawek ponoszony będzie przez właściciela we wskazanym przez nas laboratorium lub w wybranym przez właściciela wg indywidualnych zasad.
UNIFARM jest międzynarodową firmą zajmującą się optymalizacją produkcji ferm trzody chlewnej.

Praca


Firma UNIFARM POLSKA Sp. J. oraz SKK FARM-VET Sp. z o.o Sp. Kom poszukuje: lekarzy weterynarii, zootechników lub osób z wyższym wykształceniem rolniczym do pracy na stanowiskach:Praca oferowana jest na terenie woj. opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, ałopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o kierowanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy: skkfarmvet@skkfarmvet.com.pl

strzałka do góry